Chủ tịch Ikeda Takahiro dự hội thảo tại trường Đại Học Y Hà Nội

Chủ tịch Ikeda Takahiro dự hội thảo tại trường Đại Học Y Hà Nội

Thong ke